петък, март 07, 2008

Ай'в гат дъ Жак

Стой за малко само, да си сложа микрофона отзад.

Бира и образУвание

Имам си едно средно образУвание. ХИч да не е, стига да изкарам някоя биричка...